Jungbo Gård
STARTDJURENGÅRDENBOENDE KURSERAKTIVITETERHITTA OSSGÅRDSBUTIKKONTAKT


Antingen e-postar ni på info@jungbo.se eller så använder ni formuläret på kontaktsidan. Vill ni hellre ringa så går det bra på telefon 0171-41 30 71 eller 070-762 06 62. Föredrar ni brev, är adressen Jungbo Gård, Vårfru Jung 15, 745 91 Enköping. För att bokningen ska gälla, måste ni få en bekräftelse, antingen muntligen i telefon eller skriftligen via e-post eller brev.Vid bokning av hel vecka gäller följande:
Om ni bokat tidigare än 30 dagar i förväg är anmälningsavgiften 500 SEK.
Anmälningsavgiften ska betalas senast 20 dagar efter det att vi sänt bekräftelsen till er. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag.

Vid bokning av enstaka nätter (upp till 6 nätter i följd) gäller följande:
Om ni bokat tidigare än 30 dagar i förväg är anmälningsavgiften 30% av totalkostnaden, dock maximalt 500 SEK. Anmälningsavgiften ska betalas senast 20 dagar efter det att vi sänt bekräftelsen till er. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 20 dagar före avtalad ankomstdag.Summan sätts in på bg. 5336 - 59 53, betalningsmottagare Maria Lund. Märk talongen med namn, adress och vilken vecka ni kommer.


Om ni inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka er bokning. Om ni inte betalar resterande hyra i tid, räknas det som en avbokning från er sida och då gäller reglerna vid avbokning.Ni kan avboka muntligen eller skriftligen till oss.

Vid bokning av hel vecka gäller följande:
- Om ni avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, behöver ni inte betala mer än en avbokningsavgift på 500 SEK. Är anmälningsavgiften redan betald, kvittas summorna mot varandra.
- Om ni avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste ni betala 90 % av hyran.
- Om ni redan har hunnit betala mer än vad ni i så fall blir skyldiga att betala, så får ni omedelbart tillbaka mellanskillnaden.
- Om vi lyckas hyra ut stugan till någon annan, återbetalar vi till er ett belopp som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en avbokningsavgift på 500 SEK. Är anmälningsavgiften redan betald, kvittas summorna mot varandra.

Vid bokning av enstaka nätter (upp till 6 nätter i följd) gäller följande:
- Om ni avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, behöver ni inte betala mer än en avbokningsavgift på 500 SEK. Är anmälningsavgiften redan betald, kvittas summorna mot varandra.
- Om ni avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste ni betala 60 % av hyran.
- Om ni avbokar 10 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste ni betala 90 % av hyran.
- Om ni redan har hunnit betala mer än vad ni i så fall blir skyldiga att betala, så får ni omedelbart tillbaka mellanskillnaden.
- Om vi lyckas hyra ut stugan till någon annan, återbetalar vi till er ett belopp som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en avbokningsavgift på 500 SEK. Är anmälningsavgiften redan betald, kvittas summorna mot varandra.I avgiften ingår automatiskt ett avbeställningsskydd, under följande förutsättningar (som inte får ha varit kända när ni bokade):
a). Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarligare art som drabbat beställaren, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b). Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c). Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför er kontroll, som ni inte kunde förutse när ni bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att ni ska stå fast vid er bokning, t ex omfattande eldsvåda eller översvämning i er bostad.
Ni måste kunna styrka ert förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen.Ni får disponera Drängstugan från kl. 15.00 avtalad ankomstdag och till kl. 12.00 avresedagen, om inget annat har avtalats. Stugbytardag är normalt söndag om ni hyrt stugan en hel vecka.

© 2004-2006 Jungbo Gård [info om sidan] [till toppen]