Jungbo Gård
STARTDJURENGÅRDENBOENDE KURSERAKTIVITETERHITTA OSSGÅRDSBUTIKKONTAKT
Gården

Gården har funnits i familjen Lunds ägo sedan 1951, men familjen brukade gården långt innan det. 1925 började Emanuel ”Manne” Lund jobba på gården. Hans far Robert som varit soldat bodde då också på gården, som ägdes av en släkting. 1930 tog Manne över bruket av gården och arrenderade den till 1951 då han tog över den. 1966 tog så Mannes son Torvald över gården i samband med att han gifte sig med Anita. Torvalds och Anitas son Robert tog över gården vid sekelskiftet 2000 men Torvald och Anita bodde kvar till sommaren 2002 då Robert, Maria och Johannes flyttade in och 2003 utökades familjen med Rebecca.Torvald fortsatte att arrendera av Robert fram till 2004, då en granne istället tog över arrendet.

Mangårdsbyggnaden

© 2004-2006 Jungbo Gård [info om sidan] [till toppen]